Month: December 2021

NATURE

Pujasree Mahanta As I move upstairs to have a cup of tea on my terrace, Something that overwhelms me the most is ‘nature’. Every time my lip touches the cup’s rim, It connects me to the Nature: The tea leaves, the tea gardens, The men and the women working there And the joy that comes …

NATURE Read More »

সম্পাদকীয়- ডিচেম্বৰ

কংকণা দাস শীতৰ আৰম্ভণিৰ লগে লগে অসমলৈ অলেখ আলহী পক্ষীৰ আগমন ঘটে। আমাৰ অৰণ্য সমূহ, গাৱেঁ ভূঞে থকা বিল, আৰ্দ্ৰভূমি সমূহে আমাৰ এই চৰাই বোৰক আতিথ্য প্ৰদান কৰে। অসমৰ প্ৰায় প্ৰতিখন গাৱঁতেই এই পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰ কম বেছি পৰিমাণে দেখা যায়। অসমৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ ভাৰসাম্যতাত এই পক্ষীসমূহে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে। আমাৰ স্থানীয় চৰাই সমূহৰ লগে …

সম্পাদকীয়- ডিচেম্বৰ Read More »